www.StarMotion.vn

HỆ THỐNG TRÒ CHƠI CẦU TUỘT TƯƠNG TÁC  

19/08/2019 14:41 Comment(s) By Lộc

Cầu trượt hầu như ở khu vui chơi nào cũng có sẵn, và bao giờ cũng thu hút số lượng lớn bạn nhỏ tham gia. Trò chơi này sẽ trở nên sinh động và ấn tượng hơn với hệ thống cầu tuộc tương tác.

Với hệ thống trò chơi cầu tuộc tương tác, nhiều trẻ cùng chơi, bằng hành động leo trèo, trượt, đập tay, chạm vào nội dung để tương tác với trò chơi. Cầu tuột sẽ trở thành tâm điểm vui chơi của cả khu vui chơi liên hoàn.

Cầu trượt tương tác là một trong những Giải pháp công nghệ cho khu vui chơi giải trí có hiệu quả và sức hút đặc biệt.

Quý khách muốn tìm hiểu thêm về hệ thống trò chơi cầu tuộc tương tác, hãy liên hệ với hỗ trợ viên ở cửa sổ chat góc bên dưới, hoặc gọi ngay vào hotline của StarMotion.vn: 08 9919 9915

Share -